Brandlarm och utrymningslarm för företag

Ett fullt fungerande brandlarm och utrymningslarm är lika viktigt i företagslokalerna som det är hemma. För många verksamheter och lokaler finns dessutom krav på vilka larm som måste finnas och att det installerats korrekt.

Brandlarm företag

Fungerande larmsystem är extra viktigt i lokaler där det rör sig många människor, eftersom fler personer måste ta sig ut. Till skillnad från när det brinner i ett bostadshus så är det svårt att veta ifall det finns någon kvar i lokalerna.

Dessutom finns det inom många verksamheter ökad risk för eldsvåda eller annan anledning till utrymning. Därför finns flera krav som måste uppfyllas för att öka säkerheten för anställda och omgivningen. Ett korrekt installerat utrymningslarm och brandlarm för företag är helt enkelt livsviktigt.

Boverkets byggregler kräver att utrymningslarm finns i många verksamheter och offentliga miljöer, och självklart att det ska vara korrekt installerat och säkert.

ETB El & Larm hjälper er att uppfylla kraven och öka tryggheten för anställda och besökare.

Brandlarm företag
Utrymningslarm nödutgång

Brandlarm och utrymningslarm enligt SBF 110

Svenska Brandförsvarsföreningen (SBF) uppdaterar kontinuerligt sina regelverk för brandskyddsanordningar och ökad brandsäkerhet.

ETB ger er:

  • Projektering, alltid av behörig ingenjör för brandlarm
  • Installation
  • Driftsättning
  • Dokumentation enligt SBF 110

Efter installationen lämnas alltid ett förslag på serviceavtal – för ett driftsäkert system under många år. I serviceavtalet kan det ingå kvartalsprover, årsprov, utbildning av larmorganisation och snabb hjälp vid akuta ärenden.

Vi hjälper även till med kontakt med besiktningsman för revisionsbesiktningar.

ETB använder systemen Hedengren Security, Schneider Security samt UTC Fire & Security för utrymningslarm och brandlarm företag.

Vad är skillnaden mellan brandlarm och utrymningslarm?

Ett brandlarm finns till för att tidigt upptäcka brand och rök, så att du i bästa fall kan hinna släcka elden. Ett utrymningslarm har syftet att varna och uppmärksamma människor på att de måste utrymma lokalen på grund av branden. Ett utrymningslarm kan antingen lösas ut manuellt av den som upptäckt faran, eller slås på automatisk av ett utlöst brandlarm.

 

Utrymningslarm används också i många fall där det inte är just brand som gör att lokalerna måste utrymmas, som exempelvis i industrier och lokaler där det finns risk för gasläckor eller syrebrist.

Kom i kontakt med oss